حوزه های مانا

خدمات مالی

تمرکز ما بر مهم ترین هاست : تثبیت موقعیت، رشد و خلق ارزش افزوده.

کلید موفقیت شرکت ها در بهینه کردن نظام مالی، داشتن تمرکز و نظارت بیشتر بر عملکرد مالی شرکت است. ما به مشتریان خود قدرت می دهیم تا کسب و کار خود را شکل دهند و مناسب ترین استراتژی را به اجرا در بیاورند. ما شرکت ها را در انتخاب پروژه های سودآور برای سرمایه گذاری و چگونگی ارائه سهام در بازار بورس راهنمایی می کنیم. در راستای ارائه بهترین و دقیق ترین راه حل ها به مشتریان، به بررسی همه جانبه کسب و کار ها می پردازیم و با ارائه راهکارهایی کامل در زمینه های مختلف ادغام و تملیک، ارزیابی معاملات، تغییر ساختار و افزایش سرمایه و سرمایه گذاری و غیره آن ها را تا پایان همراهی می کنیم.

ما در گروه مشاوره مانا با استفاده از دانش و تجربه تیم مدیریتی و اجرایی خود، نیازهای مالی مشتریان را به خوبی شناسایی میکنیم و با ارائه راه حل های هوشمندانه، ریسک های مالی موجود را به حداقل می رسانیم.
ما در گروه مشاوره مانا، راهکارهای هوشمندانه و ایده های جدید را به سازمان های خدمات مالی در ایران ارائه می دهیم. تنوع و گستره خدمات، دانش و شناخت عمیق از صنایع و تجربه ما در این حوزه؛ ما را در ارائه راهکارهای دقیق و متناسب نیاز کسب و کارها موفق کرده است.

مشتریان ما در حوزه خدمات مالی

مشتریان ما درباره مانا چه میگویند؟

نظرات مشتریان

شرکای تجاری مانا

Projects

پشتیبانی مانا
چگونه می توانیم به شما کمک کنیم؟
گروه مشاوره مانا
راهکاری هوشمندانه