حوزه های مانا

سلامت

ما متخصصین با تجربه ایران در حوزه کسب و کار سلامت هستیم.

همگام با تغییرات چشمگیر چالش های حوزه سلامت، نظام ها و بنگاه های خدمات درمانی و بهداشتی نیز وارد فاز جدیدی از رشد و توسعه شده اند تا بتوانند پاسخگوی تغییرات و مشکلات عصر حاضر باشند. مانند سایر کشورها، در ایران زنجیره سلامت هدف مشخصی را دنبال میکند:
“تامین مالی و ارائه بالاترین کیفیت خدمات سلامت برای حداکثر تعداد افراد با کمترین هزینه ممکن”

نظام سلامت ایران به عنوان یک سیستم بسیار وابسته به بخش دولتی، نیازهای بهداشتی جمعیت فعلی را برآورده نمی سازد و با توجه به شاخص ها و روند های سلامت و همچنین تغییرات هرم سنی، نیاز به بیش از ۱۶۰،۰۰۰ تخت بیمارستان تخمین زده شده است.
ما براساس تخصص خود و آمار مربوطه بر این باوریم که مراقبت های بهداشتی یکی از اولویت های اصلی سرمایه گذاری در ایران است. این مهم تنها با همراهی و همکاری متخصصین مالی و خبرگان حوزه بهداشت و درمان عملی خواهد شد. در نتیجه این همکاری لازم است تا نقشه های رشد و توسعه همراه با طراحی مدل های نوین سرمایه گذاری و مشارکت پایه ریزی گردند. مانا در بخش سلامت، متخصصان حوزههای مختلف سلامت، علوم زیستی و دارویی، فناوری، و … را گرد هم آوردهاست و دیدگاههای مختلف و راهحلهای هوشمندانه‌ای را در پاسخ به نیاز مشتریان فراهم می کند. این خدمات با همکاری طیف وسیعی از سازمان های مرتبط، از نهادهای دولتی و قانونگذارِ فعال در زنجیره تامین سلامت گرفته تا سازمانهای بیمه گر و تامین کنندگان بخش خصوصی، در خدمت مشتریان قرار می گیرد.

مشتریان مانا در حوزه سلامت

مشتریان ما درباره مانا چه میگویند؟

نظرات مشتریان

شرکای تجاری مانا

پروژه های مانا در حوزه سلامت

پشتیبانی مانا
چگونه می توانیم به شما کمک کنیم؟
گروه مشاوره مانا
راهکاری هوشمندانه