پروژه های مانا

پروژه های دارو و علوم زیستی

  • ارزیابی شرکت تدبیر کالای جم به منظور اخذ نمایندگی و توزیع محصولات
  • تهیه طرح کسب و کار در حوزه مونوکلونال آنتی بادی
  • مشاوره تغییر ساختار و افزایش سوددهی به شرکت های دارویی
  • مشاوره و نهایی سازی Term Sheet با شریک خارجی در حوزه داروهای بیولوژیک 
  • مشاوره در خصوص خرید پلنت تولید داروی بیولوژیک
  • فروش سهم کنترلی شرکت در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی
  • مشاوره قرارداد مشارکت در حوزه wellness برای راه اندازی کسب وکار IV therapy در ایران
  • ارزشگذاری شرکت بازرگانی دارویی
  • ارزیابی و ارزشگذاری شرکت دارویی ایلیا درمان
  • بیش از ۱۵ مورد مشاوره افزایش سرمایه شرکت های دارویی
  • ارزشگذاری ۴ شرکت دارویی
  • ۵ مورد مشاوره پذیرش برای شرکت های دارویی
  • تعهد پذیره نویسی ۲ شرکت داروی
  • انتشار اوراق بدهی برای شرکت دارویی
  • ارزیابی و بررسی نوآورانه بازار دارو در ایران
  • ارزیابی و بررسی جامع صنعت داروسازی در ایران

پروژه های حوزه بهداشت و درمان

  • طرح توجیهی و امکان سنجی مرکز طب پیشگیری و ارتقای سلامت نسیم
  • طرح توجیهی و امکان سنجی تولید سوند فولی
  • طرح توجیهی و امکان سنجی کترینگ سفره سلامت
  • طرح توجیهی و امکان سنجی ایجاد مرکز تصویربرداری
  • طرح توجیهی در حوزه بیمارستان ۸۰۰ تخت خوابی در تهران
  • طرح توجیهی بانک بافت
  • تهیه طرح کسب و کار در حوزه پلاسما
  • تهیه طرح کسب و کار در حوزه طرح تولید جنین گاوی
  • تهیه طرح کسب و کار در حوزه مرکز ناباروری
  • تهیه طرح کسب و کار در حوزه ایجاد کیت شمارش اسپرم
  • طراحی مدل واگذاری مدیریت بیمارستان خیریه
  • طراحی مدل کسب و کار کلینیک بیماری های قلبی و عروقی
  • توسعه مدل کسب و کار (Business development) کلینیک های تخصصی دیابت و بیماری های متابولیک
  • توسعه مدل کسب و کار آزمایشگاه بیمارستان محب
  • توسعه مدل کسب و کار مرکز ناباروری ابن سینا
  • مشاوره در خصوص مدل و برنامه کسب و کار در مرکز پایش سرطان
  • مشاوره در خصوص تهیه مدل کسب و کار ایجاد مراکز سرطان وزارت بهداشت
  • مشاوره در مدل مشارکت و سرمایه گذاری با شرکت MUVI اتریش
  • مشاوره در خصوص نظام واگذاری بخش های دولتی و بخش های خصوصی (تبصره ۱۹ ماده واحده بودجه)
  • مشاوره به یکی از شرکت های بزرگ زنجیره ای دیالیز جهت حضور در ایران
  • اولین قرارداد نهایی شده سرمایه گذاری مستقیم (FDI) در حوزه تصویربرداری پزشکی
  • استراتژی ورود به بازار (Market Entry Strategy) مرکز تصویربرداری در ایران
  • بررسی مالی- اقتصادی (Financial Analysis) بیمارستان فوق تخصصی البرز
  • بررسی مالی- اقتصادی بیمارستان محب کوثر بر اساس عملکرد
  • بررسی مالی- اقتصادی بیمارستان محب کاشان بر اساس عملکرد
  • پروژه Joint Venture در حوزه کیترینگ بیمارستانی
  • پروژه Joint Venture در حوزه خدمات پایش سلامت
  • پروژه Joint Venture در حوزه آزمایشگاه تشخیص طبی
  • پروژه Joint Venture در حوزه مرکز سرطان
  • مشاوره در خصوص Joint Venture در حوزه Clinical Research Organization
  • اولین توافقنامه Joint Venture با شرکای خارجی در زمینه خدمات سلامت
  • مشاوره و نهایی سازی قرارداد مشارکت با شریک خارجی در حوزه سلامت الکترونیک
  • مشاوره در خصوص خرید شرکت در حوزه مهندسی بیمارستانی
  • اولین قرارداد واگذاری مدیریت در حوزه خدمات درمانی در تهران
  • پروژه Spin Off در حوزه آزمایشگاه تشخیص طبی
  • پروژه سرمایه گذاری در مرکز پایش سلامت
  • اولین قرارداد BOT در وزارت بهداشت
  • اولین توافقنامهBOO در وزارت بهداشت
  • مشاوره در خصوص مدل مالی قرارداد واگذاری پروژه بیمارستانی دانشگاه تهران در قالب BOT

پروژه های شهرک سلامت

  • طرح توجیهی و امکان سنجی در سطح کلان ۷ شهرک سلامت(بیمارستان، هتل، مرکز خرید، دانشگاه)
  • طرح توجیهی و امکان سنجی شهرک سلامت قم در سطح کلان (بیمارستان، هتل، مرکز خرید، دانشگاه)
  • طرح توجیهی و امکان سنجی شهرک سلامت قزوین
  • طرح توجیهی و امکان سنجی بیمارستان ۱۰۰۰ تختخوابی خاتم جهت ارائه به بانک و اخذ تسهیلات
  • طرح توجیهی و امکان سنجی دهکده سلامت محب
  • طرح توجیهی و امکان سنجی دهکده سلامت رامسر
  • طرح توجیهی و امکان سنجی روش های تامین برق شهرک سلامت خاتم
  • تهیه گزارش طرح توجیهی افزایش سرمایه شرکت نسیم سلامت خاتم به منظور پیشبرد پروژه شهرک سلامت
  • طرح توجیهی و امکان سنجی هتل ۴ ستاره ممتاز شهرک سلامت خاتم
  • ارائه مدل ترکیب تخت بهینه بیمارستان ۶۰۰ تختخوابی قزوین
  • ارائه مدل کسب و کار شهرک های سلامت
  • ارائه مدل کسب و کار بیمارستان ۱۰۰۰ تختخوابی خاتم
  • مشاوره در خصوص تعیین بهینه ترکیب تجهیزات بیمارستان ۱۰۰۰ تختخوابی قم و نحوه تامین آن
  • مطالعات مربوط به آماده سازی اراضی شهرک سلامت خاتم قم
 • مشاوره در زمینه راهکارهای تامین مالی خارجی پروژه شهرک سلامت خاتم

شرکای تجاری مانا

مشتریان مانا

کاتالوگ معرفی شرکت مشاوره مانا را از اینجا دریافت کنید

پشتیبانی مانا
چگونه می توانیم به شما کمک کنیم؟
گروه مشاوره مانا
راهکاری هوشمندانه