حوزه های مانا

سرمایه گذاری خصوصی

ما برای پیدا کردن جایگاه استراتژیک کسب و کارها، از بهترین منابع استفاده می کنیم.

سرمایه گذاری خصوصی در بازار امروز با چالش های گسترده ای همچون تغیرات مداوم سیستم های قانونی مالیاتی، نواسانات اقتصاد داخلی و تشدید رقابت در این حوزه مواجه است.
در ایران، به عنوان یک بازار نوظهور در کشوری در حال توسعه، چالش های مشابهی وجود دارد که تنها با ارائه راه حل های نوین و مدل های جدید سرمایه گذاری میتوان از آنها عبور کرد. در بازار های نوظهور، با گذر از مدل های سنتی اقتصادی، فرصت های سرمایه گذاری خصوصی به میزان چشمگیری افزایش پیدا کرده است. با سرمایه گذاری در چنین بستری، سرمایه گذاری خصوصی می تواند با انتظار سوددهی مناسب به صنعت های مختلف در حال رشد و جدیدی دست پیدا کند.
در فضای رقابتی تنگاتنگ بازارهای امروز، هر کسب و کار به دنبال متمایز کردن خود از سایرین است، در چنین شرایطی سرمایه گذاری در ایران پیشنهاد موفق و خوبی برای سرمایه گذاران خواهد بود.
از سویی دیگر، برای سرمایه گذاری مطمئن در بازار های نوظهور، شناخت تامین کنندگان واجد شرایط قانونی و آشنا با محیط داخلی برای مدیران و صاحبان سرمایه امری مهم و ضروری است.

ما در گروه مشاوره مانا، در تمامی مراحل سرمایه گذاری خصوصی (PE) و یا سرمایه گذاری خطرپذیر (VC)، از بررسی کامل هدف، تا طراحی مناسب ترین ساختار (MBO، LBO، MBI، BIMBO)، تهیه پیش نویس اسناد منتشره اهداف تجاری کسب و کار، انجام معامله، و مشاوره برای مذاکره استراتژیک؛ به طور کامل و همه جانبه همراه شما خواهیم بود.
ما این افتخار را داریم تا با وجود متخصصین با تجربه در این حوزه، راه حل هایی هوشمندانه و متناسب نیاز ارائه کنیم. هدف ما ارائه راهکارهایی یکپارچه برای مدیریت وجوه و بهینه سازی معاملات و قدرتمند کردن کسب و کار شماست.

مشتریان ما درحوزه سرمایه گذاری خصوصی

مشتریان ما درباره مانا چه میگویند؟

نظرات مشتریان

شرکای تجاری مانا

Projects

پشتیبانی مانا
چگونه می توانیم به شما کمک کنیم؟
گروه مشاوره مانا
راهکاری هوشمندانه