مسئولیت اجتماعی مانا

مسئولیت اجتماعی شرکت ها به انتظاراتی که جامعه از یک کسب و کار دارد اشاره میکند که شرکت ها را موظف می کند تا با اعمال رفتار های متعهدانه، اخلاقی و پذیرفته شده در اجتماع، در مسیر توسعه ی کسب و کار خود، قدم هایی نیز در بهبود بخشید شرایط جامعه بردارند.
ما در مانا باور داریم که لازم است فرصت پیشرفت و ترقی را در اختیار همگان قرار دهیم و اینگونه نقش خود را در بهبود شرایط جامعه ایفا می کنیم. با استفاده روش های نوآورانه و ارائه راهکار هایی که افراد را قادر می سازد تا آینده ای سرشار از موفقیت پایدار برای خویش رقم بزنند.

حس مهر

حس مهر یک پلتفرم آنلاین برای کمک به بیماران مناطق محروم کشور است که فعالیت خود را از آذر ماه ۱۳۹۶ آغاز کرده و به همه افراد جامعه این امکان را می‌دهد که در هر کجا و در هر ساعت از شبانه‌روز و به هر مبلغی، به بیماران نیازمند کمک کنند.ما داستان افرادی را برای شما تعریف می‌کنیم که نیازمند حمایت جامعه هستند. افرادی که شرایط مالی، محیطی و خانوادگی نابسامانی دارند و شاید یک یاری هرچند‌کوچک شما بتواند زندگی آنها را دگرگون کند. ما داستان هر بیمار را همانطور که هست تعریف می‌کنیم تا خود شما تصمیم بگیرید که می‌خواهید به چه کسی کمک کنید ۱۰۰% مبلغی که شما پرداخت میکنید، صرف هزینه درمان بیماران می شود. حس مهر تمامی مبالغ اهدایی شما را به بیماران نیازمند اختصاص می‌دهد.،ما کارمزد دریافت نمی‌کنیم.

ما یک هدف بزرگ داریم!

ما می‌خواهیم “‌کاری کنیم که بیماران رنجی جز درد بیماری نداشته باشند”. این شعار ماست و تمام تلاشمان را برای تحقق آن به کار گرفته‌ایم. حس مهر هم اکنون به کودکانی کمک می کند که برای درمان نیاز به حمایت دارند. این کودکان از سراسر سرزمینمان به ما معرفی می شوند و ما فارغ از ملیت، مذهب و هرآنچه عامل جدایی انسان هاست به ایشان کمک می کنیم، پس بی دغدغه کنار ما قدم بردارید.ما اسناد مالی و بیمارستانی بیمار را پس از تکمیل مبلغ هر پرونده، در اختیار مهریاران پرونده قرار می دهیم تا اطمینان داشته باشید هدیه شما به دست بیمار رسیده است.

پشتیبانی مانا
چگونه می توانیم به شما کمک کنیم؟
گروه مشاوره مانا
راهکاری هوشمندانه