حوزه های مانا

کشتیرانی

ما در گروه مشاوره مانا برای مشتریان راهکارهای هوشمندانه ای جهت حل مسائل پیچیده این بخش فراهم کرده ایم.

گروه مشاوره مانا، به عنوان یک مرکز تخصصی مشاوره، نقطه نظرات تخصصی خود را در مورد فرصت ها و چالش های پیش رو و متناسب با نیاز روز صنعت حمل و نقل و بنادر، به مشتریان خود ارائه می دهد. ما با کمک به شرکت ها در رویارویی با چالش های پیش رو و مدیریت ریسک های موجود در این حوزه می توانیم به این شرکت ها این امکان را بدهیم تا تمرکز خود را بر خلق هر چه بیشتر ارزش افزوده بگذارند.

تیم مشاوره مانا به طور مداوم در حال توسعه خدمات تخصصی و تدوین راهکار برای حل چالش های در حال ظهور در حوزه حمل و نقل است که با بهره گرفتن از این راهکار ها شرکت ها می توانند اقدام  های به موقع و مؤثرتری را اتخاذ کنند.

مشتریان ما در حوزه کشتیرانی

مشتریان ما درباره مانا چه میگویند؟

نظرات مشتریان

شرکای تجاری مانا

پشتیبانی مانا
چگونه می توانیم به شما کمک کنیم؟
گروه مشاوره مانا
راهکاری هوشمندانه