بازدید وزیر بهداشت از غرفه حس مهر

بازدید وزیر بهداشت از غرفه حس مهر 532 384 irsa

بازدید وزیر بهداشت از غرفه حس مهر

بازدید حناب آقای دکتر هاشمی وزیر محترم بهداشت، درمان و امور پزشکی و جناب آقای ایازی معاون اجتماعی وزیر بهداشت از غرفه حس مهر در جشنواره رسانه های دیجیتال سلامت و ابراز خرسندی ایشان از ایجاد زیرساخت های حمایتی از قشر کم درآمد و محروم جامعه در حوزه بهداشت و درمان

پشتیبانی مانا
چگونه می توانیم به شما کمک کنیم؟
گروه مشاوره مانا
راهکاری هوشمندانه