گزارش هفتگی بورس در صنعت دارو

گزارش هفتگی بورس در صنعت دارو

گزارش هفتگی بورس در صنعت دارو 1900 410 mana

گزارش هفتگی بورس در صنعت دارو

با در نظر گرفتن کمبود اطلاعات منسجم از بازار دارویی ایران و برای پاسخ گویی به این نیاز صنعت، ما در گروه مشاوره فارمانا، با جمع آوری و طبقه بندی داده های موجود در عرصه بورس در صنعت دارویی ایران، و رصد منظم تغییرات بورسی و روند شرکت های دارویی؛ گزارش چکیده و جامعی از روند بازار را در اختیار شرکت های دارویی و سیاستگذاران کشور قرار می دهیم تا با بهره مندی از این اطلاعات در مسیر رشد کسب و کار خود و سلامت جامعه گام بردارند.

گزارش های تحلیلی بورس در صنعت دارویی ، به صورت هفتگی به روز رسانی و منتشر میگردند. این گزارش ها شامل اطلاعاتی از بازار شرکت های دارویی، گزیده اخبار بورس و اخبار گروه دارویی در طول هفته، مجامع پیش روی شرکت های دارویی، و ارائه اطلاعات کلی شرکت های بورسی و معرفی شرکت های برتر گروه دارویی هستند.

پشتیبانی مانا
چگونه می توانیم به شما کمک کنیم؟
گروه مشاوره مانا
راهکاری هوشمندانه