گزارش ها

گزارش هفتگی بورس در صنعت دارو

گزارش هفتگی بورس در صنعت دارو 1900 410 mana

گزارش هفتگی بورس در صنعت دارو با در نظر گرفتن کمبود اطلاعات منسجم از بازار دارویی ایران و برای پاسخ گویی به این نیاز صنعت، ما در گروه مشاوره فارمانا، با جمع آوری و طبقه بندی داده های موجود در عرصه بورس در صنعت دارویی ایران، و رصد منظم تغییرات بورسی و روند شرکت های…

گزارش تحلیلی بازار و صنعت دارویی ایران

گزارش تحلیلی بازار و صنعت دارویی ایران 1900 410 mana

گزارش تحلیلی بازار و صنعت دارویی ایران در حال حاضر تغییرات جمعیتی، افزایش رفاه اجتماعی و امید به زندگی، شیوع بیماری های ناشی از سبک زندگی جدید مانند سرطان، مشکلات قلب ی وعروقی، بیماری های مزمن و سایر موارد تقاضای خدمات سلامت را افزایش داده است. ازطرفی، ورود تکنولوژی های نوین، محصولات جدید و پیشرفته،…

پشتیبانی مانا
چگونه می توانیم به شما کمک کنیم؟
گروه مشاوره مانا
راهکاری هوشمندانه